top of page

CEFNDIR / BACKGROUND

Wedi ei magu yng Ngogledd Cymru, mae gyda Tamzyn y gallu i ddal golau atmosfferig 

unigryw'r ardal.  Nid yn unig yw Tamzyn yn cael ei ysbrydoli gan y tirwedd a’r hanes, ond hefyd gan y pobl sy'n gweithio ynddi. Mae'r lluniau yn aml yn fwy realistig a ‘gritty’ yn hytrach na mympwyol.  Mae Tamzyn yn lliwiwr ac yn mwynhau gweithio gyda lliw bywiog yn ei gwaith yn ogystal â dulliau mwy naturiolaidd.  Dechreuodd datblygu ei chelf yn yr ysgol yn astudio lefel A a pharhau ymlaen i wneud cwrs celf sylfaen. 

Ers hynny mae hi wedi datblygu ei steil trwy ysbrydoliaeth ei hun.

Having grown up in North Wales, Tamzyn has the ability to capture the unique atmospheric light of the area. 

Tamzyn is not only inspired by the landscape and history but also by the people who work within it. The paintings are often more realistic and gritty rather than whimsical.  Tamzyn is a colourist and enjoys working with vibrant colour in her work as well as more naturalistic approaches.  She began her art development at school studying A level art and continued on to do an art foundation course. 

Since then she has been developing her style through her own inspiration.

DSC_8757_edited.jpg
Picture1.png
DSC_8954-LlynGeirionydd_edited.jpg
DSC_8758_edited.jpg
64231452_2207487539371620_8460567488394952704_o_edited.jpg
Cows%20In%20A%20Puddle_edited_edited.jpg
OlwynYFlwyddyn-9048_edited.jpg
Porthdinllaen-from-Morfa-Nefyn_edited.jpg
Henrietta_edited.jpg
afon%20lledr1%20DSC_4020_edited.jpg
IMG_0515_edited_edited_edited.jpg
cwmorthin fence_edited.jpg
IMG-4412[9890]_edited.jpg
FranconCows_edited_edited.jpg
bottom of page